Find de bedste træpiller i Vojens

29 juli 2021
Astrid Pedersen

Er dit hus forsynet med et pillefyr i nyere dato. Så bør du ikke spekulere i at skifte dette ud. Du kan med et pillefyr nemlig varme boligen op på forholdsvis billig og klima venlig vis.

Træpiller – det CO2 neutrale brændsel

Når du fyrer med træpiller anvender du naturens eget brændstof. Træpiller, som er fremstillet af rent træ, er nærmest CO2 neutrale ved forbrænding. Det betyder at der kun udledes de mængder af CO2 som træet ville have udledt hvis det havde ligget og rådnet i skovbunden.

Der er selvfølgelig et vist forbrug af CO2 i forbindelse med transport. Men denne kan du minimere ved at vælge en lokal leverandør af træpiller.

Hvilken type træpiller skal jeg vælge?

Når du står for at skulle udvælge træpiller til dit pillefyr skal du være opmærksom på om du skal bruge træpiller i størrelsen seks millimeter eller otte millimeter. Du vil af specifikationerne på dit pillefyr kunne læse hvilket piller der egner sig bedst dertil.

Du bør altid vælge træpiller i så ren en kvalitet som muligt. Træpiller, som indeholder rester af maling, tæppe, lak eller imprægnering, kan skade dit pillefyr ved fyring. Samtidig er udledningen ikke optimal for miljøet.

Træpiller fremstillet af rent træ, for eksempel af sorterne bøg, gran eller fyr, vil have minimal dannelse af sod, slagger og aske. Det betyder at fyret ikke skal renses og vedligeholdes med så høj en hyppighed. Og den høje brændværdi betyder en bedre udnyttelse af energien hvilket er sundt for din pengepung.

Hvor kan jeg finde de bedste træpiller i Vojens?

Har din bolig sin beliggenhed i det sydjyske, for eksempel tæt på Vojens? Så kan du med fordel vælge MRpiller som din leverandør af træpiller til dit pillefyr. Læs mere, og bestil træpiller til levering eller afhentning, på https://www.mrpiller.dk/traepiller-vojens 

Flere Nyheder